CechKamień

Nasze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego organizuje:

Nasze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego organizuje:

Okresowe kursy BHP dla Pracodawców

Okresowe kursy BHP dla Pracowników

Kursy pedagogiczne dla instruktorów szkolących.

Inne kursy zawodowe w zależności od potrzeb.