CechKamień

W celu uzyskania informacji dotyczących egzaminów: czeladniczych, sprawdzających, mistrzowskich oraz poprawkowych prosimy o kliknięcie loga poniżej Izby Rzemieślniczej MiŚP w Szczecinie.

W odnośniku znajdują się szczegółowe informacje nt.: - przebiegu egzaminów, - warunków dopuszczenia do egzaminu, - wymaganych dokumentach, - aktualne formularze wniosków o dopuszczenie do egzaminów, - druki opłat, - i inne.