CechKamień

Wyjazd na targi

Istniej możliwość wyjazdu dla firm na targi dla firm z branży energetyki wiatrowej.
Ruszył nabór zgłoszeń!
Termin naboru do 28 lutego 2022 roku
Termin wyjazdu 27-30 września 2022 r.
Organizowany cały wyjazd łącznie z:
 transportem, noclegiem, wyżywieniem, wejściówkami na Targi oraz spotkaniami networkingowymi z przedsiębiorcami.
 
Wyjazd dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Pomorza Zachodniego działających w branży energetyki odnawialnej.
 
Wyjazd zostanie sfinansowany w 100% w postaci wsparcia-Pomoc de minimis.
Wypełnij dokumenty znajdujące się w załącznikach i pojedź z nami!
 
Szczegóły w Regulaminie:
Strona Targów: https://www.windenergyhamburg.com/
https://www.facebook.com/investinwestpomerani

Szanowni Państwo,

prosimy wszystkich Członków Cechu o przybycie z pieczątka do biura Cechu w celu wypełnienia oświadczenia o stanie zatrudnienia,  które Cech zobowiązany jest przesłać do Związku Rzemiosła Polskiego.  Terminem przekazania oświadczeń jest połowa marca 2022 roku. W związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszybsze przybycie do biura Cechu.

Związek Rzemiosła Polskiego jako organizacja uczestnicząca w Radzie Dialogu Społecznego po stronie pracodawców, zobowiązany jest co cztery lata badać reprezentatywność. W bieżącym roku konieczne jest zweryfikowanie danych decydujących o statusie reprezentatywnej organizacji pracodawców, zgodnie z art.24 i 25 ustawy z dnia 24.07.2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Potwierdzenie spełnienia kryteriów określonych w w/w przepisach pozwoli na utrzymanie członkostwa ZRP w radzie Dialogu Społecznego oraz reprezentowanie środowiska rzemieślniczego przez przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ZRP.

Poniżej znajdują się oświadczenia – można wypełnić w domu i dostarczyć do biura Cechu lub wypełnić na miejscu.

Formularz nr 1 – oświadczenie o stanie zatrudnienia u przedsiębiorcy – rzemieślnika- członka ZRP : FORMULARZ NR 1

Formularz nr 2 – oświadczenie o stanie zatrudnienia u przedsiębiorcy nie będącego rzemieślnikiem – członka ZRP:

FORMULARZ NR 2

Poniżej znajduje się instrukcja wypełniania:

INSTRUKCJA

 
 

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego aktywnie pracuje nad sformułowaniem postulatów i wystąpień do władz państwa z wnioskami o korektę niektórych regulacji prawnych Polskiego Ładu oraz o udzielenie wsparcia firmom rzemieślniczym wobec wysokich cen nośników energii i innych surowców. Aby zobrazować skalę wpływu zmian cen energii na kondycję firm rzemieślniczych, przygotowana została ankieta, którą wypełnić mają rzemieślnicy zrzeszeni w Państwa organizacji. Ankieta jest anonimowa, jej adresaci proszeni są jedynie o podanie niektórych podstawowych parametrów firmy, jak wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. Na ostatniej stronie jest także miejsce na zamieszczanie swobodnych uwag, komentarzy czy propozycji zmian przepisów.

Prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet do dnia 15 lutego na adres sekretariat@irszczecin.pl.

22.02.07 ANKIETA DOT POLSKIEGO ŁADU CEN GAZU i ENERGII

Szkolenie online dla Przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu.
 
 Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2022 r., w godz. 9:00-11:30. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie we współpracy z Oddziałem ZUS w Szczecinie przeprowadzi kolejne szkolenie dla przedsiębiorców. Spotkanie będzie poświęcone zmianom podatkowym i zmianom w ubezpieczeniach społecznych wprowadzonych Polskim Ładem. Zdalne szkolenie odbędzie się w aplikacji MS Teams i jest bezpłatne. Dodatkowe informacje dostępne są w linku w bezpośrednio przekazanej wiadomości.
 
https://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-szczecinie

Każdy pracodawca/ rzemieślnik zrzeszony w Cechu  zobowiązany jest  zgłaszać do biura Cechu wszystkie zmiany dotyczące swojej firmy ( np. zmiana siedziby,  przekształcenie firmy w inną formę prawną  itp..)

Bardzo proszę zapoznać się z istotnymi zmianami zamieszczonymi w załączniku, w którym opisane są poniższe zagadnienia:

Definicja pracodawcy /rzemieślnika

zdefiniowanie przedsiębiorcy jako rzemieślnika tabela nr 1

kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu tabel nr 2

– definicja pracownika młodocianego

– podstawy prawne- podstawowe przepisy regulujące zasady zatrudnienia młodocianych pracowników   w celu przygotowania zawodowego oraz związane ze sprawozdaniem nadzoru nad przebiegiem dualnego  kształcenia zawodowego w rzemiośle

Polski Ład- Pomoc Pracownika Urzędu Skarbowego

 Szanowni Państwo,

Dodatkowe informacje w sprawie Polskiego Ładu można uzyskać  w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim pod numerami telefonów:

  • 91 38 21 554
  • 91 38 25 906
 Jolanta Łozińska

Kierownik Referatu
Obsługi Bezpośredniej oraz Wsparcia
Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim

ul. Mieszka I 5B
72-400 Kamień Pomorski

tel. : +48 91 38 25 903

fax : +48 91 38 21 946

W związku z wprowadzonymi zmianami w sposobie przeprowadzania i organizowania egzaminów czeladniczych w roku 2022 informujemy, iż zmienił się termin przeprowadzania egzaminów czeladniczych, które muszą odbyć się do 10 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem koszt egzaminu czeladniczego w pierwszym terminie pokrywa Pracodawca.
Poniżej adres i konto bankowe, na które należy dokonać wpłaty:

Opłatę za egzamin czeladniczy należy przelać na adres: Izba Rzemieślnicza Mi ŚP w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 78.     70-482 Szczecin

Kwota 760,71 złotych za jednego ucznia.

Numer konta Bankowego: 18 9396 0007 2002 0013 8136 0001

W tytule opłaty należy wpisać – imię i nazwisko ucznia oraz zawód jaki zdaje uczeń.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu czeladniczego uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły !

Pracodawca zobowiązany jest zapłacić za egzamin czeladniczy oraz przesłać e-mailem lub dostarczyć osobiście potwierdzenie zapłaty do biura Cechu jak najszybciej, jednak nie później niż do 21.02.2022 roku.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego musi zostać złożony, z załączonym potwierdzeniem opłaty za egzamin. W przypadku nie przedłożenia potwierdzenia opłaty wniosek zostanie odrzucony.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje dotyczące egzaminów czeladniczych w 2022 roku, które zostały przesłane przez Izbę Rzemieślniczą MiŚP w Szczecinie. Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem.