CechKamień

Zawiadomienie

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z decyzją Zjazdu Delegatów Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Szczecinie z dnia 09.06.2022 roku zmianie ulega nazwa Izby

 Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

 Aktualnie obowiązująca nazwa to Izba Rzemieślnicza w Szczecinie.