CechKamień

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską,
społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku.
 

Oświata zawodowa

Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu.
 

Szkoły rzemiosła

Obecnie działa kilka rzemieślniczych szkół zawodowych, w których kształci się blisko 6 tys. uczniów.
 

Podatki i gospodarka

ZRP monitoruje prawo gospodarcze obejmującego swoim zakresem mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.
 

Polityka społeczna i prawo pracy

Przejawiamy aktywność na poziomie ogólnopolskim i europejskim, 
 

Dialog społeczny

ZRP reprezentuje na forum Rady Dialogu Społecznego interesy mikro-, małych i średnich firm.
 

Fundusze europejskie i projekty

Monitorujemy prawo krajowe jak i wspólnotowe związane z funduszami unijnymi.

Pliki do pobrania