CechKamień

Aktualności

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny bądź E- mail

Cech Kamień Pomorski

Dnia 25 listopada 2022 roku

Biuro Cechu będzie nieczynne

Przepraszamy

 

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 33. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2023 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, ponad 70% respondentów uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia.

Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska”. Według Laureatów znak „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki Firmy, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w maju 2023 roku. Podczas Gali w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

 • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie terazpolskafirma.pl
 • następnie do dnia 31 stycznia 2023 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną
 • wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Członkowie naszej Izby otrzymują rabat 500 zł od opłaty weryfikacyjnej. W celu otrzymania rabatu należy w ankiecie rejestracyjnej – w polu źródło informacji o konkursie – wpisać pełną nazwę naszej Izby.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 31 stycznia 2023 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych – od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych – od przychodu netto firmy w roku 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie www.terazpolska.pl

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o kontakt z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl

 
 

                                                                                                               SZKOLENIE  BHP 

                              
 
                                           Centrum Kształcenia przy Cechu organizuje szkolenie BHP dla pracowników oraz pracodawców.
                               Koszt szkolenia BHP dla pracownika wynosi 90 zł, natomiast koszt szkolenia BHP dla pracodawców wynosi 130zł.
                                               Szkolenie odbędzie się 06 października 2022 roku w budynku Cechu od godz. 8.00.
          W celu zgłoszenia na szkolenie bardzo proszę o wypełnienie karty zgłoszenia (znajduje się w załączniku) wysłanie email,                                                                                                                                a  następnie dostarczenie w oryginale do biura Cechu.
                                         Opłatę za szkolenie można dokonać osobiście w biurze lub przelewem na poniższe konto Cechu:
                 92 9393 0000 0007 0058 2000 0010    koniecznie  w tytule przelewu ” szkolenie BHP i imię i nazwisko uczestnika ”  
 
                                                   Zgłoszenia oraz wpłaty za szkolenie przyjmowane do dnia 26.09.2022 roku
 
 
 

 

   

                                                                                  Ogólnopolski Turniej Młodego Lakiernika- OTML

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Młodego lakiernika [OTML].

Głównym organizatorem ósmej  już edycji Turnieju jest firma NOVOL. W tym roku po raz pierwszy jako współorganizator włączyła się Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. 

I Etap eliminacyjny Odbędzie się w formie testu teoretycznego w dniu 1 GRUDNIA 2022 r. na w/w platformie szkoleniowej. Pytania testowe odnosić się będą do materiałów szkoleniowych znajdujących się w zakładce „Akademia NOVOL” na platformie szkoleniowej www.novol.com/ntraining Do finału zakwalifikuje się 8 uczniów z najlepszymi wynikami z testu teoretycznego.

 1. Etap finałowy Etap praktyczny odbędzie się 12 GRUDNIA 2022 r. w Centrum Szkoleniowym firmy NOVOL w Komornikach koło Poznania. Podczas trwania OTML organizator zapewnia bezpłatny nocleg i wyżywienia dla uczestników turnieju oraz ich opiekunów.
Szczegółowe informacje nt. Turnieju można uzyskać u Pana Michała Sztuby Koordynatora
Projektów Szkoleniowych NOVOL
adres email: michal.sztuba@novol.com tel. 502075451,
NOVOL Sp. z o.o.
, ul. Żabikowska 7/9, 62052 Komorniki.
 
                                                                               WSPIERANIE FIRM PROWADZONYCH PRZEZ KOBIETY

Biuro Prasowe Visa jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych, informuje o uruchomieniu w Polsce globalnego programu grantowego She’s Next, wspierającego firmy prowadzone przez kobiety.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odpowiadają za ponad połowę generowanego PKB i 65% zatrudnienia w Europie. Są również ważne z perspektywy wielu branż, dla których mogą być klientami, podwykonawcami i kontrahentami. Tym samym wspieranie drobnych biznesów jest istotnym elementem rozwoju gospodarki.

She’s Next skierowany jest do polskich przedsiębiorczyń, a także uchodźczyń, również z Ukrainy, które prowadzą swoje firmy z Polski. Łącznie w ramach inicjatywy firmy prowadzone przez kobiety mogą otrzymać pięć grantów, każdy o wartości 20 000 zł oraz dostęp do rocznego projektu mentoringowego. Partnerem Visa jest organizacja IFundWomen.

By zgłosić się do programu, należy wejść na stronę IFundWomen.com i do 10 listopada 2022 roku wypełnić formularz dotyczący działalności firm.

 

 
 
                                                                  


                                                     KONKURS “UCZEŃ RZEMIOSŁA – TO BRZMI DUMNIE!”

Izba Rzemieślnicza w Szczecinie zaprasza Cechy, Mistrzów szkolących oraz pracowników młodocianych  do udziału w Konkursie  „Uczeń Rzemiosła – To Brzmi Dumnie !”.

Celem konkursu jest:

 • propagowanie kształcenia branżowego w rzemiośle;
 • promocja rzemiosła;
 • integracja uczniów rzemiosła;
 • wybór najlepszego ucznia organizacji rzemieślniczej/Cechu;
 • wybór najlepszego mistrza szkolącego organizacji rzemieślniczej/ Cechu.

Konkurs adresowany jest do:

 • Cechów zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie;
 • pracowników młodocianych, uczniów klas II i III,  firm zrzeszonych w Cechu;
 • Mistrzów szkolących.

Formularze zgłoszeniowe  należy dostarczyć do biura Cechu najpóźniej do dnia 20 października 2022 roku do godz.13.00.

 

Poniżej regulamin konkursu oraz formularze do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Konkurs dla najlepszego Ucznia Rzemiosła

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Mistrz Konkurs dla najlepszego Mistrza Regulamin

Regulamin Konkursu Uczeń Rzemiosła To Brzmi Dumnie                                           Cech organizuje szkolenie elektryczne SEP do 1 KV.                                          Można zdobyć uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe.

                                                     Szczegółowe informacje w biurze.

 
 
 

 

 a

Cech organizuje zbiórkę dla Ukrainy. Szczegółowe informacje w biurze Cechu.

Informujemy uprzejmie, że rusza wielka promocja na imprezy biznesowe dla firm polskich na nadchodzące czasy:
Misja gospodarcza do Kazachstanu i Uzbekistanu: 23 – 29 października 2022
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2020/KazUzbek202.html
Polsko-Libijsko-Tunezyjskie Spotkania Biznesowe: SFAX 6 – 10 listopada 2022
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2021/SFAX22.html
Kongres firm Polskich w Londynie: Londyn 24-27 listopada 2022
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2021/UK2022.html
Misja gospodarcza do Azerbejdżanu: Baku 4 – 7 grudnia 2022
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2021/Baku2022.html

Misja Gospodarcza do Iranu:  Teheran Isfahan 4 – 10 lutego 2023
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2021/Iran2.html
POLSKIE TARGI W IRANIE:  IMPREZA LIMITOWANA:  Teheran 13 – 19 maja 2023
https://www.scc.org.pl/CMS/IranPolTrade2020/IranPolTrade2020.html
Skorzystaj z szansy i wejdź na bezpieczne rynki przygotowane specjalnie dla twojej firmy.
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Budynek Telewizji Wrocław
ul. Karkonoska 8, 53-015 WROCŁAW
Tel: +48 661 345 808
Tel: +48 789 398 744
E-mail:biuro@scc.org.pl ,office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl

                                                                                                               SZKOLENIE  BHP 

                              
 
                                           Centrum Kształcenia przy Cechu organizuje szkolenie BHP dla pracowników oraz pracodawców.
                               Koszt szkolenia BHP dla pracownika wynosi 90 zł, natomiast koszt szkolenia BHP dla pracodawców wynosi 130zł.
                                               Szkolenie odbędzie się 06 października 2022 roku w budynku Cechu od godz. 8.00.
          W celu zgłoszenia na szkolenie bardzo proszę o wypełnienie karty zgłoszenia (znajduje się w załączniku) wysłanie email,                                                                                                                                a  następnie dostarczenie w oryginale do biura Cechu.
                                         Opłatę za szkolenie można dokonać osobiście w biurze lub przelewem na poniższe konto Cechu:
                 92 9393 0000 0007 0058 2000 0010    koniecznie  w tytule przelewu ” szkolenie BHP i imię i nazwisko uczestnika ”  
 
                                                   Zgłoszenia oraz wpłaty za szkolenie przyjmowane do dnia 26.09.2022 roku
 
 
 
 
 
 

 

           Informujemy uprzejmie, że rusza wielka promocja na imprezy biznesowe, które przygotowaliśmy dla wszystkich firm polskich na nadchodzące czasy:

Misja gospodarcza do Kazachstanu i Uzbekistanu: 23 – 29 października 2022
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2020/KazUzbek202.html

Polsko-Libijsko-Tunezyjskie Spotkania Biznesowe: SFAX 6 – 10 listopada 2022
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2021/SFAX22.html

Kongres firm Polskich w Londynie: Londyn 24-27 listopada 2022
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2021/UK2022.html
Misja gospodarcza do Azerbejdżanu: Baku 4 – 7 grudnia 2022
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2021/Baku2022.html

Misja Gospodarcza do Iranu:  Teheran Isfahan 4 – 10 lutego 2023
https://www.scc.org.pl/CMS/Misje2021/Iran2.html

POLSKIE TARGI W IRANIE:  IMPREZA LIMITOWANA:  Teheran 13 – 19 maja 2023
https://www.scc.org.pl/CMS/IranPolTrade2020/IranPolTrade2020.html

Skorzystaj z szansy i wejdź na bezpieczne rynki przygotowane specjalnie dla twojej firmy.

SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Budynek Telewizji Wrocław
ul. Karkonoska 8, 53-015 WROCŁAW
Tel: +48 661 345 808

Tel: +48 789 398 744
E-mail:biuro@scc.org.pl ,office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl

Konkurs

Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w XX edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Konkurs adresowany jest do uczennic i uczniów, którzy są pracownikami młodocianymi zatrudnionymi w celu nauki zawodu oraz odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Regionalny etap konkursu odbędzie się 29 września 2022 r. o godz. 10.00  w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie  przy ul. Chmielewskiego 19.

Formularz Zgłoszenia wraz z Klauzulą Informacyjną  prosimy przesłać do 23.09.2022 r. na adres sekretariat@irszczecin.pl

Rozpatrywane będą zgłoszenia kompletne, które zawierają wymagane podpisy (w przypadku uczniów poniżej 18 r.ż. wymagany jest podpis jego rodzica lub opiekuna).

Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział tylko pracownicy młodociani.

Zapraszamy do udziału.

 

Izba Rzemieślnicza w Szczecinie

ul.Wojska Polskiego 78

70 – 482 Szczecin

tel. (0-91) 422-22-78,

www.irszczecin.pl

 

 

PlakatB2_rzemioslo2022_02poprawione (00000003)

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Adama Gołembowskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych ZRP, informuję, iż Zakon Paulinów na Jasnej Górze, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cech Rzemiosł Artystycznych w Częstochowie przy współpracy Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych ZRP organizuje V Wystawę Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze. Wystawa ma trwać od końca września br. do czerwca 2023 r.

 

Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane do dnia 15 września drogą elektroniczną  na adresy: cirzem@cirzem.pl oraz j.nabialek@nabialek.com.pl

W razie pytań lub wątpliwości informacji udzieli Pan Janusz Nabiałek tel.: 601 434 023.

Obiekty będące przedmiotem wystawy należy dostarczyć na Jasną Górę do końca września.

 

 

 

Informujemy, ze na stornie internetowej Izby Rzemieślniczej w Szczecinie w zakładce aktualności znajdują się wyniki z egzaminów czeladniczych. Poniżej link

https://irszczecin.pl/wyniki-z-egzaminow-czeladniczych-dla-pracownikow-mlodocianych,8824.html
Zapraszamy na Piknik 3 września 2022 🙂Kalendarz 2023

 

Jak co roku Cechu planuje wydać Kalendarz trójdzielny na rok 2023, na którym umieszczone zostaną reklamy firm Członków naszego Cechu.

Cena uzależniona jest od ilości zamówionych kalendarzy. Szczegółowe informacje w biurze Cechu.

Ilość miejsc ograniczona !!!

 

 

 

 

 

 
 

Dnia 11 sierpnia 2022 roku

Biuro Cechu będzie nieczynne

Przepraszamy

 

 
 
 
 
 
 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim

 jest zainteresowany zmianą ogrzewania na pompę ciepła woda-powietrze.

Firmy zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres email: crrkamien@onet.eu

 
 
 
 
 
 
 
 

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie
organizuje kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
który rozpoczyna się 25 czerwca 2022 roku tel. 91-418-25-53

ZAWIADOMIENIE

 
Zawiadamiamy, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w
Kamieniu Pomorskim  z dnia 10.06.2022 roku nr 5/wz/2022 roku
od 01 lipca 2022 wzrasta kwota składki cechowej   na kwotę 35 złotych miesięcznie,
 czyli roczna opłata wynosi 420 złotych.
 

 

 
 
 

Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

 
Dnia 26 czerwca 2022 roku odbędzie się 41. Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę pod hasłem „Maryjo, Królowo Pokoju – módl się za nami”.
W tym roku zaszczyt organizacji pielgrzymki przypadł Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, która jednocześnie obchodzi jubileusz 100-lecia powstania.
 
Pielgrzymka gromadzi corocznie tysiące osób z całej Polski oraz zagranicy i jest okazją do zawierzenia problemów środowiska Maryi Królowej Polski. Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego, Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca rozpocznie się 26 czerwca 2022 roku, o godz. 11.15 na Jasnej Górze.
 
 
 
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAMIENIU POMORSKIM

Informujemy, że
WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW CECHU  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH
 I PRZEDSIĘBIORCÓW W  KAMIENIU  POMORSKIM
zwołuje się na dzień  10.06.2022 (piątek) na godz. 18.00
Zgromadzenie odbędzie się w Domu Gościnnym „ Na Zapiecku” ul. Wolińska 21 ,72-400 Kamień Pomorski
            Z uwagi na ważność obrad Walnego Zgromadzenia proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
Prosimy  o potwierdzenie przybycia do dnia  03.06.2022 roku
tel. 91 38-20-653, email: crrkamien@onet.eu w celu przygotowania poczęstunku.
 
 
 
 

 II edycja Królewskiego Festiwalu Rzemiosł organizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Warunki są podobne jak w ubiegłym roku – Festiwal odbędzie się podczas „Dni Wilanowa” na przedpolu pałacu wilanowskiego w dniach 17–18 września 2022 r. (sobota i niedziela), w godz. 10.00–18.00. Wstęp na Festiwal dla publiczności jest bezpłatny, wystawców biorących udział w Festiwalu Rzemiosł nie obowiązuje opłata wystawiennicza.

Więcej szczegółów, oferta dla Wystawców oraz karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie Muzeum pod linkiem:

https://www.wilanow-palac.pl/krolewski_festiwal_rzemiosl_oferta_dla_wystawcow.html

link do Wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1490464054685296/?ref=newsfeed 

Ofertę dla Wystawców oraz kartę zgłoszeniową dołączam również w załączniku.

Zapraszam i pozdrawiam serdecznie

Kurator Królewskiego Festiwalu Rzemiosł

Elżbieta Dunin-Wąsowicz
Dział Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży
Historical Reenactment and Sales Department
+48 695 110 134
festiwalrzemiosl@muzeum-wilanow.pl>

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów  

www.wilanow-palac.pla

 

 

 

„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

Trwa nabór do projektu dotacyjnego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej pn. „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”.

Uczestnikami projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” mogą być osoby w wieku 18-29 lat zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie zachodniopomorskim, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
  1. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło nie została przedłużona lub pracodawca rozwiązał ją z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.]
  2. są osobami o niskich kwalifikacjach [tj. z maksymalnie średnim wykształceniem]
  3. są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego
  4. nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS z zakresu aktywizacji zawodowej
  5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

W ramach projektu Uczestnik może otrzymać:

23 050,00 zł bezzwrotnych środków na założenie własnej firmy;

– do 2 500,00 zł netto miesięcznie na utrzymanie firmy przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Kandydatami do projektów mogą być również studenci studiów dziennych oraz zaocznych.

Nabór do projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” trwa do 10 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

e-mail: dotacje@zgd.com.pl

tel. 517 663 672

tel. 517 367 203

 

 

 

Biuro Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców

Szukasz wsparcia w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców dla siebie lub swoich bliskich?
Poniżej link do firmy LexFrontier Biuro Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców, która pomoże w załatwieniu formalności.
 
 
 
 
 

Projekt „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”,

Projekt „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie młodych na rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin.

Zadzwoń i dowiedz się więcej: 508 038 000

Istniej możliwość wyjazdu dla firm na targi dla firm z branży energetyki wiatrowej.
Ruszył nabór zgłoszeń!
Termin naboru do 28 lutego 2022 roku
Termin wyjazdu 27-30 września 2022 r.
Organizowany cały wyjazd łącznie z:
 transportem, noclegiem, wyżywieniem, wejściówkami na Targi oraz spotkaniami networkingowymi z przedsiębiorcami.
 
Wyjazd dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Pomorza Zachodniego działających w branży energetyki odnawialnej.
 
Wyjazd zostanie sfinansowany w 100% w postaci wsparcia-Pomoc de minimis.
Wypełnij dokumenty znajdujące się w załącznikach i pojedź z nami!
 
Szczegóły w Regulaminie:
Strona Targów: https://www.windenergyhamburg.com/
https://www.facebook.com/investinwestpomerani

Szanowni Państwo,

prosimy wszystkich Członków Cechu o przybycie z pieczątka do biura Cechu w celu wypełnienia oświadczenia o stanie zatrudnienia,  które Cech zobowiązany jest przesłać do Związku Rzemiosła Polskiego.  Terminem przekazania oświadczeń jest połowa marca 2022 roku. W związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszybsze przybycie do biura Cechu.

Związek Rzemiosła Polskiego jako organizacja uczestnicząca w Radzie Dialogu Społecznego po stronie pracodawców, zobowiązany jest co cztery lata badać reprezentatywność. W bieżącym roku konieczne jest zweryfikowanie danych decydujących o statusie reprezentatywnej organizacji pracodawców, zgodnie z art.24 i 25 ustawy z dnia 24.07.2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Potwierdzenie spełnienia kryteriów określonych w w/w przepisach pozwoli na utrzymanie członkostwa ZRP w radzie Dialogu Społecznego oraz reprezentowanie środowiska rzemieślniczego przez przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ZRP.

Poniżej znajdują się oświadczenia – można wypełnić w domu i dostarczyć do biura Cechu lub wypełnić na miejscu.

Formularz nr 1 – oświadczenie o stanie zatrudnienia u przedsiębiorcy – rzemieślnika- członka ZRP : FORMULARZ NR 1

Formularz nr 2 – oświadczenie o stanie zatrudnienia u przedsiębiorcy nie będącego rzemieślnikiem – członka ZRP:

FORMULARZ NR 2

Poniżej znajduje się instrukcja wypełniania:

INSTRUKCJA

 
 

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego aktywnie pracuje nad sformułowaniem postulatów i wystąpień do władz państwa z wnioskami o korektę niektórych regulacji prawnych Polskiego Ładu oraz o udzielenie wsparcia firmom rzemieślniczym wobec wysokich cen nośników energii i innych surowców. Aby zobrazować skalę wpływu zmian cen energii na kondycję firm rzemieślniczych, przygotowana została ankieta, którą wypełnić mają rzemieślnicy zrzeszeni w Państwa organizacji. Ankieta jest anonimowa, jej adresaci proszeni są jedynie o podanie niektórych podstawowych parametrów firmy, jak wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. Na ostatniej stronie jest także miejsce na zamieszczanie swobodnych uwag, komentarzy czy propozycji zmian przepisów.

Prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet do dnia 15 lutego na adres sekretariat@irszczecin.pl.

22.02.07 ANKIETA DOT POLSKIEGO ŁADU CEN GAZU i ENERGII

Szkolenie online dla Przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu.
 
 Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2022 r., w godz. 9:00-11:30. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie we współpracy z Oddziałem ZUS w Szczecinie przeprowadzi kolejne szkolenie dla przedsiębiorców. Spotkanie będzie poświęcone zmianom podatkowym i zmianom w ubezpieczeniach społecznych wprowadzonych Polskim Ładem. Zdalne szkolenie odbędzie się w aplikacji MS Teams i jest bezpłatne. Dodatkowe informacje dostępne są w linku w bezpośrednio przekazanej wiadomości.
 
https://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-szczecinie

Każdy pracodawca/ rzemieślnik zrzeszony w Cechu  zobowiązany jest  zgłaszać do biura Cechu wszystkie zmiany dotyczące swojej firmy ( np. zmiana siedziby,  przekształcenie firmy w inną formę prawną  itp..)

Bardzo proszę zapoznać się z istotnymi zmianami zamieszczonymi w załączniku, w którym opisane są poniższe zagadnienia:

Definicja pracodawcy /rzemieślnika

zdefiniowanie przedsiębiorcy jako rzemieślnika tabela nr 1

kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu tabel nr 2

– definicja pracownika młodocianego

– podstawy prawne- podstawowe przepisy regulujące zasady zatrudnienia młodocianych pracowników   w celu przygotowania zawodowego oraz związane ze sprawozdaniem nadzoru nad przebiegiem dualnego  kształcenia zawodowego w rzemiośle

Polski Ład- Pomoc Pracownika Urzędu Skarbowego

 Szanowni Państwo,

Dodatkowe informacje w sprawie Polskiego Ładu można uzyskać  w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim pod numerami telefonów:

 • 91 38 21 554
 • 91 38 25 906
 Jolanta Łozińska

Kierownik Referatu
Obsługi Bezpośredniej oraz Wsparcia
Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim

ul. Mieszka I 5B
72-400 Kamień Pomorski

tel. : +48 91 38 25 903

fax : +48 91 38 21 946

W związku z wprowadzonymi zmianami w sposobie przeprowadzania i organizowania egzaminów czeladniczych w roku 2022 informujemy, iż zmienił się termin przeprowadzania egzaminów czeladniczych, które muszą odbyć się do 10 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem koszt egzaminu czeladniczego w pierwszym terminie pokrywa Pracodawca.
Poniżej adres i konto bankowe, na które należy dokonać wpłaty:

Opłatę za egzamin czeladniczy należy przelać na adres: Izba Rzemieślnicza Mi ŚP w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 78.     70-482 Szczecin

Kwota 760,71 złotych za jednego ucznia.

Numer konta Bankowego: 18 9396 0007 2002 0013 8136 0001

W tytule opłaty należy wpisać – imię i nazwisko ucznia oraz zawód jaki zdaje uczeń.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu czeladniczego uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły !

Pracodawca zobowiązany jest zapłacić za egzamin czeladniczy oraz przesłać e-mailem lub dostarczyć osobiście potwierdzenie zapłaty do biura Cechu jak najszybciej, jednak nie później niż do 21.02.2022 roku.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego musi zostać złożony, z załączonym potwierdzeniem opłaty za egzamin. W przypadku nie przedłożenia potwierdzenia opłaty wniosek zostanie odrzucony.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje dotyczące egzaminów czeladniczych w 2022 roku, które zostały przesłane przez Izbę Rzemieślniczą MiŚP w Szczecinie. Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem.