CechKamień

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok

282,87

27,614,246,9338,78244,094,60
II rok339,4433,135,098,3246,54292,905,52
III rok396,0138,655,949,7054,29341,726,43
Przyuczenie 4%226,2922,093,395,5431,02195,273,68

Cech Rzemiosł Różnych 1945 r

Cech Rzemiosł Różnych w Kamieniu Pomorskim powstał w 1945 roku. Jest samorządną, społeczno-zawodową organizacją, działającą na podstawie statutu. Cech zrzesza na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorców różnych branż działających na terenie powiatu kamieńskiego. Obecnie skupia 123 członków. Początkowo siedzibą Cechu w Kamieniu Pomorskim było skromne pomieszczenie przy ul. Chrobrego. W wyniku zwiększania się ilości członków po roku siedzibę przeniesiono na ul. Garncarską do budynku bardziej przystosowanego do jego potrzeb. Budynek ten był również siedzibą Spółdzielni Rzemieślniczej „Remont”. Od roku 1948 kiedy wprowadzony obowiązek przynależności do Cechu ilość członków Cechu stale rosła. Wiązało się to z potrzebą zagospodarowania większego pomieszczenia. Dlatego w 1976 roku w ramach działalności społecznej zrzeszonych oraz z środków własnych Cechu wybudowany został Dom Rzemiosła przy ul. Mieszka I. W tym czasie do zrzeszenia należało ok. 600 członków. W latach 80-tych, kiedy rząd wprowadził uchwałę znoszącą obowiązek przynależności do organizacji, liczba ta drastycznie spadła do ok. 30 osób.

1925

W związku z rozszerzaniem działalności Cechu w roku 2011 zmieniono nazwę na Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców. Również liczba członków zaczęła sukcesywnie wzrastać. Główną działalnością Cechu jest sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkolenia zawodowego pracowników młodocianych. Prowadzenie dokumentacji uczniowskiej, udzielanie informacji i porad na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem pracowników młodocianych. Członkowie Cechu biorą udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców wychodząc naprzeciw potrzebom doszkalania i podwyższania kwalifikacji członków oraz ich pracowników, powołał w lipcu 2012 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą w Cechu. W ramach działalności Centrum organizowane są różnego rodzaju kursy i szkolenia. Cech działa aktywnie na rzecz swoich członków nie tylko w sferze spraw związanych z prowadzeniem działalności rzemieślniczej i szkoleniowej, organizując wiele imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.