CechKamień

Moja Własna Firma

„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

Trwa nabór do projektu dotacyjnego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej pn. „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”.

Uczestnikami projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” mogą być osoby w wieku 18-29 lat zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie zachodniopomorskim, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
  1. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło nie została przedłużona lub pracodawca rozwiązał ją z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.]
  2. są osobami o niskich kwalifikacjach [tj. z maksymalnie średnim wykształceniem]
  3. są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego
  4. nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS z zakresu aktywizacji zawodowej
  5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

W ramach projektu Uczestnik może otrzymać:

23 050,00 zł bezzwrotnych środków na założenie własnej firmy;

– do 2 500,00 zł netto miesięcznie na utrzymanie firmy przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Kandydatami do projektów mogą być również studenci studiów dziennych oraz zaocznych.

Nabór do projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” trwa do 10 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

e-mail: dotacje@zgd.com.pl

tel. 517 663 672

tel. 517 367 203